koncertagency.dk

Retsplejeloven – Straffeloven epub pdf gratis

DOWNLOAD Retsplejeloven – Straffeloven PDF dansk gratis [ePub/Mobi]


Sampeyreimpianti.it Retsplejeloven – Straffeloven

Retsplejeloven – Straffeloven

Jens Møller (ansv. red.)

Sprog: Dansk

-= HENT =-
-= ČÍST =-

Retsplejelov og straffelov er områder for hvilke denne udgivelse dækker over. Justitsministeriets lovbekendtgørelser og nye ændringer er inkluderet i bogen.Dansk retsplejelov er et fantastisk omfattende lovområde, der reguleres i mere end 1000 paragraffer, hvilken bl.a. fremstiller den danske procesret. Straffeloven breder sig over strafbarhedsbetingelser, sanktioner og alvorlige forbrydelser, hvor strafferetsplejen behandler processuelle retsprincipper, forløb, påtale mv. i straffesager.Indholdet opdeles i fem bøger:Domsmagten m.m. Fælles bestemmelser for borgerlige sager og straffesagerDen borgerlige retsplejeStrafferetsplejenSlutnings- og overgangsbestemmelserFørste bog strækker sig over retssystemer og myndigheder i afsnittene: Domstolenes ordning,Nævningers og domsmænds udtagelse, Udtagelse af sagkyndige retsmedlemmer, Anklagemyndigheden, Politiet, Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Advokater.Anden bog behandler procesmåden, meddelelser, vidner, syn og skøn samt rettens rådslagninger og afgørelser.Størst vægt er placeret på tredje bog med det borgelige perspektiv på retsplejeloven. Afsnit omfatter: Almindelige bestemmelser, Rettergangsmåden, Betalingspåkrav, Tvangsfuldbyrdelse og De foreløbige retsmidler.Den fjerde bog favner strafferetsplejen under afsnit: Almindelige bestemmelser, Efterforskning, tvangsindgreb m.v., Tiltale og hovedforhandling i 1. instans, Retsmidler mod trufne afgørelser, Regler om behandlingen af private straffesager og om forfølgning af borgerlige krav under straffesager, Fuldbyrdelsen af domme i straffesager og Sagsomkostninger m.v. i straffesager.Slutningsbestemmelser fremgår af femte og sidste bog.


Filetype: pdf.epub.mobi.txt.fb2


UDGIVELSESDATO: 2018-07-26FILNAVN: Retsplejeloven – Straffeloven.pdfISBN: 9788757440720FILSTØRRELSE: 7,92 MBFORFATTER: Jens Møller (ansv. red.)
Sprog: Dansk


Retsplejeloven – Straffeloven.PDFTags:
download Retsplejeloven – Straffeloven pdf gratis om Dansk
Hvor kan jeg Retsplejeloven – Straffeloven download bogen?
Retsplejeloven – Straffeloven torrent uden registrering
Hent Retsplejeloven – Straffeloven gratis ogg
retspleje | Gyldendal – Den Store DanskeI retsplejeloven (lov om rettens pleje) finder man de processuelle regler, der gælder for straffesager og civile sager, herunder regler om retternes – domstolenes …
Retsplejeloven og Bruxelles I-forordningen af Jens Møller, Oliver …Retsplejeloven(LBKG20141308) Ikraft:2015-06-01 §27.Såfremtenoffentligmyndighedimedføraf§252,stk.2,er indtrådtiensagtilfordelforenafsagensparterelleragteratgøre


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Retsplejeloven og Bruxelles I-forordningen af Jens Møller, Oliver …Retsplejeloven – Administration of Justice Act, The. Retssikkerhedsloven – Legal Protection and Administration in Social Matters, Consolidation act on.